Loading...
Струка Машинство и обрада метала
IV и III степен

Машинство и обрада метала

Објавио: dejan.k | Датум објаве: 06.12.2023.

Машинство и обрада метала (IV степен)       

Машински техничар за компјутерско конструисање
Машински техничар за компјутерско конструисање се бави израдом модела и техничких цртежа машинских елемената и конструкција на компјутеру. За дизајнирање и конструисање користи најпопуларније и најзаступљеније програме као што су Microsoft Office, Visual Studio, AutoCAD, Solid Wоrks, Pro Engineer, Pro Destop и други. Овај профил захтијева одређену креативност и вјештину коју ученик стиче примјеном великог броја програма за обраду на CNC машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру. Након завршеног школовања ученици су оспособљени да учествују у процесу развоја и израде нових производа. Могу'ност запошљавања овог профила је у машиноградњи, електро индустрији, дрвној индустрији, агенцијама за пружање пројектантских услуга и слично.

Техничар за мехатронику
Познаје, одржава и поправља сложену опрему и системе у било којој дјелатности (канцеларијској техници, медицинској техници, техничким производним процесима итд.). Пројектује аутоматске машине, направе и алате те једноставне системе опреме, као и доградњу постојеће опреме и система. Ради на комплексној опреми и системима, врши надзор над вођењем сложених процеса у погонима, познаје принципе мјерења и мјерне уређаје, те их користи у пракси. Такође познаје принципе управљања, рад на рачунару, те зна унијети и покренути програме и отклонити настале грешке. Пожељне особине: Техничари мехатронике требају имати добар вид. Због наглашености рада руку и прстију, захтијева се просјечна спретност прстију и руке у цјелини те добра усклађеност покрета са видним подацима. Пожељна је сабраност и прецизност у раду те опрезност због примјене мјера заштите на раду.

 

Машинство и обрада метала (III степен) 

Аутомеханичар
Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Провјером и прегледом цијелог возила или његових уређаја, механизама и утврђује узрок квара. Поправку најчешће обавља замјеном неисправних дијелова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система возила. Провјерава функционисање поправљеног дијела и возила у цјелини. Може да ради у аутосервисима и радионицама предузећа која имају возни парк али и у фабрикама за производњу аутомобила гдје ради специјализован посао за одређени дио и тип аутомобила. Пожељне особине: Ауто-механичарима је потребна спретност прстију, а још је битнија спретност цијеле руке. Морају имати добру координацију покрета, с видним подацима , те добар вид и слух. Као једна од ауто-механичарских највриједнијих вјештина је добра способност расуђивања.

Механичар грејне и расхладне технике
Механичар грејне и расхладне технике инсталира, контролише, одржава и поправља централно, гасно и електрично гријање као и грејне и расхладне уређаје за климатизацију. Током рада користи потребне нацрте, упутства и спецификације. Приликом монтирања расхладних и уређаја за климатизацију слиједи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања провјерава рад цијелог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замјену дијелова и отклања кварове. Ради у отвореном или затвореном простору. Ово је занимање добија све више на значају, и пружа веома добру могућност запошљавања у самосталном предузећу, сервисима за увођење и одржавање гријања и климатизације, овлаштеним сервисима за уградњу и одржавање клима уређаја и слично.

Инсталатер
Обавља средње сложене послове припреме, монтирања и одржавања цијеви и других уређаја за снабдјевање водом и за отицање отпадних вода, као и санитарних уређаја, те централног гријања станова и хала. Врши оправке и одржавање, чишћење цијеви, канализације и централног гријања. Буши отворе у зидовима и подовима, поставља цијеви у земљу, вијадукте, мостове. Ставља на њих спојнице од метала и неметала, врши заптивање, заваривање и контролише исправност. Пожељне особине: За бављење овим занимањем потребна је општа тјелесна покретљивост и спретност, смисао за рјешавање техничких проблема, итд.