Loading...
Струка саобраћај
IV и III степен

Саобраћај

Објавио: dejan.k | Датум објаве: 06.12.2023.

Саобраћај (IV степен)      

Техничар логистике и шпедиције
Образујући се у овој области стиче се прилика за динамичан и активан посао који ће вам омогућити да упознате много људи, чујете разне приче и да постанете добар познавалац како разних производа тако и процедура којима они могу стићи у различите крајеве свијета.
Техничари за логистику и шпедицију оспособљавају се за: организацију превоза, послове осигурања робе у превозу, послове везане за царину и складишно пословање, обављање увозних, извозних, транзитних и сајамских послова те рад с информационим системима у шпедицији.
Близина граничних прелаза и повећан увоз и извоз робе условило је већу потребу за особама које ће стручно умјети да обављају послове везане за међународну трговину. На овај начин образује се стручњак за међународни транспорт свих врста роба.
Након завршетка средње школе, ученици се могу запослити или наставити школовање на различитим факултетима посебно на Саобраћајном факултету, Економском факултету, Правном факултету, Факултету организационих наука, те студијима која су у вези са спољном трговином.

Техничар поштанског саобраћаја
Обавља сложене послове шалтерског пословања у поштанском и банкарском сектору. Ради у „ПОШТАМА СРПСКЕ“, градским курирским службама, међународним експрес службама (DHL, FedЕx, TNT, UPS). Прати кретање статуса пошиљака помоћу програма Track & Trace; пружа информације о пошиљкама. Врши надзор транспортног процеса преноса пошиљака коришћењем савремених технологија (BarCode и RFID технологија). Познаје и користи телематске и телекомуникационе системе у поштанском промету. Учествује у пријему, транспорту, уручењу и пословима увозно-извозног царињења свих врста пошиљака. Познаје и води евиденционе и манипулативне исправе. Надгледа рад система за сортирање пошиљака. Задужује курире књижењем пошиљака и новчаних средстава и врши обрачун.
Настава се изводи у савремено опремљеном кабинету за поштански саобраћај, где је ученицима обезбјеђен одговорајући број рачунара за извођење вјежби, предавања са употребом пројектора, те приступ интернету. Након завршеног четворогодишњег школовања техничари поштанског саобраћаја су припремљени за даље усавршавање.

Техничар друмског саобраћаја
Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цијене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Обезбјеђује безбједност возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. Пожељне особине: Обзиром на разноврсност послова, техничар друмског саобраћаја требао би бити сналажљива, окретна особа добрих организационих способности. Изузетно је важна савјесност и преданост у раду. Због рада са странкама потребна је смиреност и изразита способност комуницирања.

 

Саобраћај (III степен)  

Возач моторних возила
Управља моторним возилима у циљу превоза путника и робе. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар, и заштиту терета током превоза. Познаје основне карактеристике понашања у саобраћају и утицај понашања на безбједност саобраћаја. У свом раду користи и врши обраду транспортне документације, путног налога и друге документације у складу са превозом. Возач моторних возила такође познаје своје обавезе приликом вршења увиђаја саобраћајних незгода. Пожељне особине: Занимање возача примјерено је особама које су здраве, физички спремне и доброг вида. Ово занимање захтијева још и добру околомоторну координацију, добру процјену удаљености, добру процјену брзине и смјера кретања, који су емоционално стабилни и отпорни на стрес. Услови за возаче аутобуса и камиона су одређени законима и прописима.